december 2020

CultuurCentrum Zundert

Nieuwsbrief december

2020

De theaterkassa is voorlopig gesloten.

Beste ,

 

2020 is een jaar dat de meeste mensen niet gauw zullen vergeten. Een jaar waarin alles wat tot dan toe zo vanzelfsprekend was zomaar anders werd. Een jaar ook waarin we merkten hoe kwetsbaar onze samenleving eigenlijk wel is. Op dit moment ziet het er ook nog niet naar uit dat alle beperkingen waar we nu mee leven snel over zullen zijn. Vooral voor kwetsbare mensen zijn het moeilijke tijden. De angst om het virus te krijgen en de eenzaamheid doordat contacten beperkt zijn maken het leven moeilijk voor velen. 

 

 

Ook voor ondernemers en werknemers zijn het moeilijke tijden. Machteloos toezien hoe je je baan of je bedrijf kwijt raakt is moeilijk te accepteren.

Als je dat om je heen allemaal ziet gebeuren, dan realiseren wij ons heel goed dat het niet doorgaan van onze voorstellingen hooguit jammer is voor mensen die er toch wel even tussenuit willen. 

 

Vooruitkijkend naar het nieuwe jaar hopen we dat we in 2021 weer voor een groot stuk terug kunnen naar het 'oude normaal'.  Wij hopen dat iedereen het op kan brengen om de maatregelen op te volgen die nodig zijn om het virus eronder te krijgen. Dat is het mooiste dat we elkaar kunnen geven.

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over onze plannen in 2021.

 


 

Geen voorstellingen meer tot september 2021        

 

 

 

Na de sluiting van De Schroef konden we met onze voorstellingen terecht bij Koutershof in Rijsbergen. De aangescherpte corona-maatregelen zorgden er voor dat we daar uiteindelijk maar een paar voorstellingen door konden laten gaan. Dat gebeurde met een beperkt aantal bezoekers. Op 11 december hebben we de laatste voorstelling van dit jaar gehad. 

 

 

Eerder hadden we al besloten om de overige voorstellingen tot juli 2021 te annuleren. Enerzijds kwam dat doordat de geboekte artiesten hun voorstellingen terugtrokken. Anderzijds zijn de corona-maatregelen ook een belemmering voor het doorgaan van voorstellingen.

 


 

Wel weer voorstellingen in het najaar 2021????

Natuurlijk willen we graag zo snel mogelijk weer voorstellingen organiseren. Maar dat kan alleen als de situatie zo is dat het kan en dat het mag. Voorstellingen met maximaal 30 bezoekers en zonder de mogelijkheid om voor of na de voorstelling wat te drinken in de foyer missen toch wel de sfeer die bij een avondje theater hoort.

We zien ook dat het op dit moment moeilijk is om voorstellingen te boeken. Veel artiesten wachten met het maken van afspraken tot zeker is dat ze weer zonder beperkingen kunnen optreden.

 

En we zijn uiteraard ook afhankelijk van de mogelijkheden bij Koutershof. In de afgelopen maanden is de samenwerking met Koutershof prima geweest. We hebben er alle vertrouwen in dat dit ook zo zal blijven. Maar uiteraard hebben zij hun eigen vaste  gebruikers.  

 

Via onze website, facebook, deze nieuwsbrief en de lokale media houden we  u op de hoogte van de onwikkelingen.

 


 

 

 

 

 

Bestuur en vrijwilligers van de stichting CultuurCentrum Zundert wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2021.

Wij hopen dat we u in 2021 weer bij een van onze voorstellingen mogen begroeten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk deze nieuwsbrief online | Afmelden