Stichting CultuurCentrum Zundert
 

Nieuws

Geen nieuwe voorstellingen tot september 2021.   

 

Op 11 december 2020 hebben we met een mooie voorstelling van het duo Van Ligten & an der Poel afsceid genomen van het theaterseizoen 2020/2021. De huige corona-maatregelen maken het praktisch onmogelijk om een goed theaterprogramma samen te stellen.

Veel artiesten hebben besloten voorlopig niet op te treden. Ook het feit dat we maximaal 30 kaartjes mogen verkopen per voorstelling is een belemmering om aantrekkelijke en sfeervolle voorstellingen te organiseren.

 

Omdat het er  op dit moment nog niet naar uitziet dat de corona-maatregelen snel zullen worden versoepeld en omdat het aanbod van voorstellingen beperkt is, hebben we moeten besluiten om in ieder geval tot september 2021 geen voorstellingen te organiseren.

 

Of we daarna weer aan de slag kunnen zal afhangen van de situatie op dat moment. We zullen dan in ieder geval ook nog afankelijk zijn van de beschikbaareid van Koutershof. De huidige planning voor de verbouw van De Schroef voorziet in een heropening van het gebouw in januari 2023.

 

 

 

 

 

© 2021 Websites & Zo