Stichting CultuurCentrum Zundert
 

Nieuws

 

Voorstellingen naar De Koutershof Rijsbergen         

 

Zowel de noodzakelijke maatregelen vanwege corona alsook de sluiting van De Schroef hebben ons voor de nodige uitdagingen gesteld. Dankzij de bereidheid van De Koutershof in Rijsbergen kunnen wij een deel van het theaterprogramma 2020/2021 uitvoeren in deze accomodatie.

 

 

 

Op dit moment zijn we druk in overleg met de verschillende impresariaten over de voorstellingen die geboekt waren voor het nieuwe theaterseizoen. Sommige voorstellingen zijn door de impersariaten geannuleerd. Andere voorstellingen kunnen niet doorgaan omdat we op de geplande datum niet terecht kunnen in Koutershof.

 

Voor de periode oktober/november 2020 zijn in ieder geval nog 4 voorstellingen gepland. Elders op deze website vindt u daar meer informatie over.

 

Als gevolg van de sluiting van De Schroef zijn wij telefonisch beperkt bereikbaar.

Voor telefonisch reserveren van kaartjes voor de voorstellingen kunt u op woensdag tussen 14.00 en 16.0 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met 076-850 10 77.

Voor andere vragen is het nummer 06-21406462.

 


 

 

 

 

Gemeente sluit de Schroef         

 

Op 14 juli heeft het college van B&W besloten om De Schroef met onmiddellijke ingang te sluiten. Deze sluiting loopt vooruit op plannen om het gebouw ingrijpend te verbouwen. De totale sluiting zal enkele jaren gaan duren.

 

Wij informeren via deze website, facebook en andere media zo snel mogelijk over de gevolgen die dat heeft voor de geplande voorstellingen.

 

 

 


 

Advies stichting CultuurCentrum aan de gemeente.     

 

Naar aanleidng van een discussie op de facebook-pagina Zundert Breed over de sluiting van De Schroef publiceren wij hieronder de samenvatting van het advies dat onze stichting heeft uitgebracht aan de gemeente.

 

Wilt u het volledige advies lezen, dan kunt u hier doorklikken.

 

Het standpunt van onze stichting is samengevat:

  • Voor de activiteiten van onze stichting is een accommodatie als het huidige CultuurCentrum (De Schroef) noodzakelijk .
  • In afwachting van definitieve besluitvorming en realisatie van een definitieve voorziening is de keuze voor een vorm van vrijwilligersbeheer naar onze mening de oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Vrijwilligersbeheer door de organisaties die gebruik maken van het gebouw zou moeten leiden tot gebruik ‘om niet’ van de accommodatie.
  • Voortvarende besluitvorming over een structurele oplossing en de zekerheid dat het huidige gebouw bruikbaar blijft tot het moment waarop er een alternatief is, zal er wellicht toe leiden dat (huidige) gebruikers blijven/terugkeren.
  • Definitieve besluitvorming moet met de nodige voortvarendheid plaatsvinden om de (potentiële) gebruikers perspectief te bieden.
  • De periode tot de realisatie van een structurele situatie moet overzienbaar zijn (enkele jaren) en kan dan worden gebruikt om ervaring op te doen met het oog op de exploitatie van een structurele voorziening.
  • Er zal op korte termijn overleg nodig zijn om een aantal zaken verder uit te werken. Voor ons is in ieder geval belangrijk dat we in september weer kunnen starten met ons theaterprogramma.

 

 

 

© 2020 Websites & Zo